20 abr. 2012

Tempus Fugit. Tópicos horacianos.

O tópico horaciano que se vai presentar a continuación é o Tempus Fugit. Este tópico significa que o o tempo foxe dun xeito irremediable.

Sed fugit interea fugit irreparabile tempus (...) Geórginas.

Reunídevos en corro,
Alá donde vaguedes
E admitide que has augas
Creceron ao voso arredor
E aceptade que pronto,
Estaredes calados ata os ósos
Se o voso tempo é algo
Que vale a pena conservar
Entón é mellor que empecedes a nadar
Ou vos afundiredes como unha pedra
Porque os tempos estan cambiando.
                (...)
A líña está trazada
O feitizo lanzado
O que agora é lento
Logo será rápido
Como o actual presente
Será logo pasado
A orde desaparece rápidamente
O que agora é primeiro
Logo será último
Porque os tempos están cambiando.


Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.
                (...)

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.

No hay comentarios: