20 abr. 2012

Beatus ille, tópicos horacianos.

Este famoso tópico literario fai referencia á vida retirada, lonxe das perocupacións, para a obtención da felicidade.

"Beatus ille qui procul negotiis..." (Epodos)
Ditoso aquel que de pleitos alonxado...

Este tópico está presente na famosa "Oda á vida retirada", de Fray Luís de León.“Qué descansada vida
a que fuxe o mundanal ruído
e segue a escondida
senda por onde foron
os poucos sabios que no mundo houbo”

No hay comentarios: