28 nov. 2011

Ad mortuorum igitur regnum descendere voluit

(...) Ad mortuorum igitur regnum descendere voluit, ut a Plutone, rege Inferorum, qui ibi cum Proserpina, eius coniuge, imperabat, peteret ut Eurydice sibi redderetur.

"Así pois quixo descender ao reino dos mortos, para pedirlle a Plutón, rei dos Infernos, que alí gobernaba con Proserpina, a súa muller, que lle devolvese a Eurídice."


*Imaxe: wallyg

No hay comentarios: