16 jun. 2011

O círculo dos Escipiones


Plubio Cornelio Escipión Africano Emiliano foi un militar e político romano do século II a.C
Desde xóven debateuse entre o tradicionalismo romano e a influencia helenística. En Grecia cando loitou co seu pai na baltalla de Pidna, coñeceu ao gran historiador Polibio co que entablou unha grande amistade. Grazas a Polibio aprendeu moita literatura grega e a cultura grega.
Rápidamente Escipión Emiliano convértese no líder do "círculo dos Escipións". tamén tivo unha grande amizade co político roamno Lelio ó que axudou a ser cónsul.

O círculo dos Escipións creóuse na segunda metade do século II a.C foi unha tertulia literaria de Roma na que se apoiaba a 'helenización de Roma' e a filosofía grega. As persoas que formaban ogrupo eran: Lelio 'O Sabio', o comediógrafo Terencio, o poeta satírico Lucilio, o poeta tráxico Pacuvio, Polibio e Panecio o fundador do estoicismo medio

No hay comentarios: