16 jun. 2011

Influencia da medicina grega en Roma

A medicina romana, nos seus inicios, basábase, a partes iguais, na maxia e na relixión. Os considerados profesionais na adiviñación eran os etruscos. Os etruscos, así mesmo, sabían fabricar próteses dentais.
O rei Numa Pompilius decretou unha lei, adicada á cesárea cando súa nai morreu, para salvar o neno.
Pero pronto chegaría a Roma o primeiro médico de influenza grega, Arcagato de Esparta (219 a.C.). Nun principio, Catón oponse a incluuír esta e outras novidades que poidan helenizar Roma e así propiciar a súa decadencia. Catón propón voltar á medicina tradicional.
Esta medicina de procedencia grega provén de dúas escolas:
- Hipócrates: seguidora dun método que consistía en non violar o curso da enfermidade. Decía que o primeiro era non facer mal.
- Asclepíades: estaba de acordo en actuar para que a curación se producisede forma rápida, segura e agradable, xa que o que cura é o médico e non a natureza. Para as súas curacións empregaba: dietas, masaxes, medicamentos e música. Mesmo practicou a traqueotomía.
En canto ao material quirúrxico, apareceron, nunha casa dun médico de Pompeia, indicios de que coñecían o espello dental e as propiedades antisépticas dalgúns ungüentos.
No referente á clase médica a ensinanza da medicina era privada e non había títulos. Todo o mundo podía practicala, incluso na época imperial, cando se lles esixe aos médicos o pago de impostos e servizo militar.
Roma non desexou abanzar moito na medicina porque estaba obsesionada, sobre todas as cousas, en escribir libros sobre a medicina en verso. O primeiro deses libros foi: Sammórico.
A organización sanitaria está protagonizada pola grande aportación de Roma á sanidade pública, mediante o sistema hospitalario. Nos seus comicios non era máis ca unha habitación de refuxio para que puidesen morrer os enfermos pobres. Coa extensión do imperio fóronse creando hospitais militares en lugares estratéxicos.
Tras a construcción destes hospitais comezáronse a crear os hospitais de caridade. O primeiro deles foi creado por Fabiola no século IV a. C.
Por último cabe engadir a mellora nas condicións se hixiene. A hixiene mellorouse grazas ao abastecemento de auga na cidade de Roma. Construíuse unha rede de acueductos que aportaba a Roma mil millóns de litros diarios.

IMAXE: Flickr .fs(Hipócrates).
Enlace

No hay comentarios: