18 mar. 2011

Argumentatio

Denomínase inventio á primeira fase das oratoriae partes, na que o orador extrae as posibilidades de desenvolvemento das ideas verdadeiras, ou verosímiles, que lle permitan probar a súa causa. Nestea entrada falamos argumentatio que é a parte do discurso (orationis partes) na que o orador mostra as súas razóns para defender ou refutar o tema do que se esté a falar, segundo os seus intereses.

Nesta parte do discurso de Obama aparecen os seguintes puntos principais:

1. Fomentar a innovación nas empresas de Estados Unidos.
2. Evitar o abandono escolar e impulsar os estudios sanitarios.
3. Loitar contra a inmigración ilegal.
4. Mellorar os sistemas de transporte e comunicación (por exemplo, Internet)
5. Reforma tributaria (política comercial)
6. Reforma sanitaria
7. Reducción do déficit público
8. Liderazgo moral e militar do mundo
9. Relación cidadán - Estado (transferencia na xestión)
10. Defensa contra os inimigos
11. Alianzas e tratados internacionais
12. Respecto e admiración polo exército

*Imaxe extraída de Flickr de Pacogaitero

No hay comentarios: