3 nov. 2010

Etapa Arcaica

Durante a etapa arcaica os romanos coñecen o mundo grego, senten admiración por el, e importan os xéneros que máis lles agradan como:
O teatro, a épica, a poesía e a historia.
A súa lingua algo rudimentaria ten que adaptarse á métrica, estilística e léxico grego.
Ao principio dedícanse a traducir as obras gregas ou utilizan directamente o grego. Destacan o poeta Ennio, os dramaturgos Plauto e Terencio, ao prosista Catón e o satírico Lucilio.
Terencio, foi un autor de comedias durante a república Romana. Descoñecemos a data exacta do seu nacemento, pero segundo Suetonio, morreu no ano 169 a. C. á idade de trinta e cinco anos e Plauto escribiu ao redor de 130 obras e actualmente tan só dispomos dos textos de vinte e unha delas.

Obras:
-Andrya (166 BC)
-Hecyra (A sogra, 165 BC)
-Heautontimorumenos (O autoflagelado, 163 BC)
-Eunuchus (161 BC)
-Phormio (161 BC)
-Adelphoe ou Adelphi (160 BC)

No hay comentarios: