12 dic. 2009

Sacratus, sagrado


A palabra latina sacratus, en castelán e galego significa sagrado, é un adxectivo calificativo que vén definido na RAE e na RAG como: digno de veneración polo seu carácter divino ou por estar relacionado ca divinidade. Sacratus es el nominativo singular masculino de sacratus, -a, -um.
A sua evolución fonética é a saguinte:Sagrado:

Consoante oclusiva xorda -c- : sonoriza -g-

Vocal tónica longa -a- : mantense

Consoante oclusiva intervocálica -t- : sonoriza -d-

Vocal átona en sílaba final -u- : abre -o-

Consoante en final de palabra -s- : desaparece

No hay comentarios: