14 dic. 2009

Philosophus, filósofo.A palabra latina philosophus é nominativo da segunda conxugación. Este étimo latino deu en galego e en castelán a palabra filósofo que é segundo a RAE e a RAG, unha persoa que se dedica á filosofía. As normas da evolución desta palabra son as seguintes:
- Grupo consoántico ph > f ( fricativa labio dental)
- Vogal átona en sílaba final u abre en o.
- Consoante -s en final de palabra: desaparece.

No hay comentarios: