14 dic. 2009

Auricŭlam, orella, oreja

Auricŭlam é un étimo latino pertencente á primeira declinación, evolucionou tanto el galego coma en castelán, orella (galego), oreja (castelán), ambas presentan o mesmo significado segundo a  RAG ou a RAE: Órgano externo da audición. Hoxe en día emprégase o termo culto auricular; relativo ao son.

 Esta evolución foi posible grazas ao bo emprego das seguintes regras de evolución fonética:

Comeza co diptongo au que sofre unha monotongación a vogal o. A vogal tónica pechada breve en sílaba inicial i abre en e. O grupo de consoantes -c'l- en sílaba interior con perda de ŭ átono, en galego cambian a ll, unha lateral palatal sonora, mentres que en castelán aparece unha fricativa velar xorda > j, xa para finalizar, pérdese a -m.

Imaxe: wikipedia

No hay comentarios: