8 dic. 2009

Pactum, pacto.

A palabra patrimonial  PACTUM danos hoxe en día a palabra pacto, con significado de decisión ou resolución tomada en común despois dunha deliberación ou unha negozación. Sinónimos de pacto son acordo, convenio. Este signigicado está recollido da Real Academia Galega e na Real Academia Española.
Esta é unha palabra patrimonial moi sinxela, xa que só ten un par de cambios. A súa evolución fonética ó galego e ó castelán sucedeu así:

  • A vogal "U" átona breve en sílaba final ábrese en "O".
  • A consoante "M" en final de palabra desaparece.

No hay comentarios: