10 dic. 2009

Oculum, ollo, ojo


A palabra oculum latina danos en castelan ojo e en galego ollo, palabras que veñen definidas na RAE e na RAG como órgano da vista no home e nos animais. A nos chegaron terminos cultos como oculista: Médico especialista en enfermidades dos ollos. Ocular: Dos ollos ou relativo a eles.


Ollo:
O->o (vogal tónica longa inicial mantense)
-u->- (perdida de vogal átona)
-c`l->ll (grupo consonántico en sílaba interior con perda de u átona da lateral palatal sonoro)
-u->o (vogal final atona abre)
-m>- (final perdese)

ojo:
o->o (vogal tónica longa incial mantense)
-u->- (perdida de vogal átona)
-c`l->j (grupo consonántico en sílaba interior con perda de u átono da fricativo velar xordo)
-u->o (vogal final atona abre)
-m>- (final perdese)

No hay comentarios: