12 dic. 2009

Capistrum, cabestro

O termo Capistrum é unha palabra latina neutra, que evolucionou dando, tanto en galego como en castelán, o substantivo cabestro. Segundo a definición dada pola RAE e a RAG, cabestro é un  un boi manso que sirve de guía ou, tamén, unha corda longa e grosa para suxeitar a carga do carro ou para atala á cabeza das bestas e así levalas aseguradas.
As regras da evolución desta palabra, en galego e castelán, son: a oclusiva bilabial intervocálica xorda (p) sonoriza na súa correspondente, dando lugar á consoante b; a vogal tónica breve pechada (i) abre en e; a vogal átona pechada en sílaba final (u) abre en o; o -m final desaparece.

No hay comentarios: