9 oct. 2008

O galego dende o latín


O galego é unha lingua románica, polo tato ven do latín. Aínda que proveña do latín; o galego sufriu algúns cambios nas súas letras:
-Existe a letra Y sen embargo en galego non contamos con ela pero sen embargo en latín ten os sons /i/ e /y/.
-Outra letra que cambia e a letra U, xa que en latín o fonema /u/ corresponde a letra latina V, polo tanto en latín non existe o U.
-No galego o ter a letra V o fonema /u/ a letra B ten os sons /b/ e /v/.
-En latín a letra Z pronunciase /ds/ en cambio en galego o seu son e /Z/.
-Dase o caso tamén de que existe a letra K en latín pero en galego non.
-Outro cambio e que no latín non existe a letra LL, xa que non hai grupos consonánticos e en galego contamos con eles.
-E finalmente en galego non existe a Ñ sen embargo en galego non temos esta letra.
María Prado Barros e Noelia Diéguez Sueiro

No hay comentarios: