10 oct. 2008

O ampersand "&"

Moitas persoas pensan que & é unha letra,
pero en realidade é un signo.
Provén da abreviatura latina de et,
que significa "y"; a e e a t combinadas
nun debuxo deron este signo, que
significa o mesmo. Isto usouse primeiro
para aumentar a velocidade da escritura
manual- desenvolvida por Marcus Tullius Tiro,
secretario do gran orador romano Cicerón.
Ás veces chámaselle polo seu nome en inglés
"ampersand" que ven de "and per se and",
pero en español dise et.
O signo & utilízase noutros idiomas por exemplo o inglés, como abreviatura da conxunción
"y" - "and". No castelán non se emprega, xa que é moito máis fácil e sencilla a conxunción copulativa "y".
Na lista de letras de Byrhtfero o & foi considerado unha letra máis ó final do
alfabeto latino.
Miriam García Ortigueira e Priscila Pérez Cajaraville.

No hay comentarios: