7 oct. 2008

A letra W


O alfabeto latino orixinal non posuía a letra W. Durante o renacemento, moitos países de Europa incorporaron ao alfabeto latino, pero tivéronlle que poñer novas letras para representar sons que non o estaban. Así foi como os normandos (que proviñan dos países escandinavos) inventaron a W, para representar o son xermano semivocal entre a U e a V. W é unha letra que foi formada por dúas uves (VV) ou us (UU).
Esta letra añadiuse ao alfabeto latino ao mesmo tempo que a J e a U, co que nese momento dito alfabeto pasou a constar de 26 letras.
Noutras linguas adquire outros valores, como o de U consoante en inglés.
Feito por: Cristina Salgado Rey e Miriam Reboredo Rodríguez.

No hay comentarios: