7 oct. 2008

Evolución do alfabeto latino

O alfabeto latino clásico ten 23 letras. Non obstante, isto non sempre foi así. No alfabeto latino primitivo había 21 letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Aínda así, co paso do tempo este alfabeto foi evolucionando e engadíronse 2 letras: o Y e o Z. Estas letras incorporáronse procedentes do grego, que á súa vez as tomou do fenicio. A letra G non existía no grego. Sen embargo no latín sí. O que fixo o alfabeto latino foi coller o Omega, e doblalo ata dar lugar a unha nova grafía, o G. Así, o C quedouse para representalo fonema velar oclusivo xordo; e o G, para o fonema velar oclusivo sonoro.

Óscar Barreiro e Cristian Carbajales

No hay comentarios: