20 abr. 2012

Beatus ille. Tópicos horacianos.

O tópico horaciano que presento é o Beatus Ille. O seu significado é a felicidade daquel que fuxe dos negocios e da cidade, e se dedica a traballar e vivir no campo.

Beatus ille qui procul negotiis ...  (Epodos)
Ditoso aquel que de pleitos alonxado...

Este tópico horaciano atópase presente na canción Country House, de Blur.


City dweller
Successful fella
Thought to himself:
Oops, I've got a lot of money
Caught in a rat race
Terminally
(...)
I'm paying the price of living life at the limit
Caught up in the century's anxiety
Yes, it preys on him
He's getting thin

He lives in a house
A very big house
In the country
Watching afternoon repeats
And the food he eats
In the country
(...)
In the country
Oh, it's like an animal farm
That's the rural charm
In the country

Habitante de cidade, tío exitoso
Pensou para si mesmo
Vaia, teño moito diñeiro
Estou atrapado
Nunha carreira de ratas terminantemente
(...)
Estou pagando o prezo
Por vivila vida ao límite legal
Metido na ansiedade do siglo
Esta situación apodérase del, está adelgazando

Ahora vive nunha casa
Unha casa moi grande no campo
Vendo as reposicións da tarde
E a comida que come no campo
(...)
É como unha granxa de animales
Chea de encanto rural no campo

No hay comentarios: