28 nov. 2011

Mortis somnus oculos rursus operit


[...] Constitit igitur non iam patiens morae, et ferer sub ipsa luce, amore victus, respexit. Tunc illa: "Quae insania" inquit, "et me et te perdidit, Orpheu? Ecce: crudelis fortuna me iterum retro vocat; mortis somnus oculos rursus operit. Iam vale! Ad Inferos iterum trahor, obscura nocte circumdata, ad te fructra extendens manus, mi vir: heu! non iam tua ero..." [...]

Detívose, no aguantaba a espera, e case baixo a mesma luz, vencido polo amor, mirou cara atrás. Entonces ela: "Que loucura" dixo " arruinounos a ti e a min, Orfeo?" Velaquí: a cruel fortuna lévame de novo cara atrás; o soño da morte cerra de novo os meus ollos. Adeus xa! Arrastrada outra vez ó mundo subterraneo, rodeada pola noite escura, extendendo cara ti en van as mans, meu home! Ai de min! Xa non serei túa!

*Imaxe: Flickr by Eneas

No hay comentarios: