14 mar. 2011

Similicadencia e metáfora.

A metáfora (do grego μεταφορά: de μετά, "ao outro lado"; e φέρω "levar") é unha expresión cun significado distinto ou en contexto diferente ao que habitualmente asociamos, é dicir traslada o sentido propio dun termo real a outro co que manten unha relación de semellanza. Adoitamos a confundir a metáfora co símil, pero debemos diferencialos xa que a primeira non leva nexo de comparación. 
Un dos exemplos que atopámos no discurso de Barack Obama é o seguinte:
"(...) Non sexa só un lugar no mundo, senon un faro para o mundo (...)"
A similicadencia ou homeoptoto (do latín similis, "igual"; e cadere, "caer") é unha figura retórica de pensamento (baséanse no significado das palabras dentro dun enunciado incluíndo outras figuras), consiste no emprego de palabras que presenten un son semellante. 
 "Nunca fomos medidos (...) medimos." "Pode que non teña ningún diñeiro, pero teño..." Podemos apreciar dentro destes exemplos unha relación de sonoridade entre as palabras subliñadas.

No hay comentarios: