17 mar. 2011

Elocutio: paralelismo e elipse.

En retórica, o paralelismo é, dentro dos recursos estilísticos, unha das figuras de repetición. Trátase da semellanza formal na estrutura entre distintas secuencias dun texto. Exemplos: (...) As nosas escolas (...); (...) os nosos laboratorios de investigación (...); (...) A nosa infraestrutura (...); (...) Os nosos soldados (...); (...) reformar as nosas esolas; cabiar a maneira de utilizar a enerxía, reducir o noso déficit (...).


A elipse é unha figura retórica que consiste na supresión dalgún termo da oración que, aínda que sexa necesario para unha correta construción gramatical, se sobreentende polo contexto. Exemplos: (...) Xuntos (...).

No hay comentarios: