5 may. 2009

Poligamia

A palabra poligamia provén da composición grega entre o prefixo poli-, que significa moitos/as, e o sufixo -gamia, o cal quere dicir matrimonio.

Según o diccionario da RAG o termo poligamia ten como significado:
1. S.f. Situación da persoa que está unida lexitimamente a varias do sexo oposto ó mesmo tempo, así como o réxime xurídico e familiar que permite e recoñece esta unión. 2. Zool. Tendencia de certos animais a unirse sexualmente con varios individuos do sexo oposto.

Podémola atopar en distintos artículos xornalísticos como "La Voz de Galicia", onde sae publicada unha noticia sobre unhas declaracións do Tribunal Supremo referente ós inmigrantes; "[...] una cosa es que la legislación española esté obligada a tolerar los matrimonios con varias mujeres oficiados en el extranjero y otra es que los reconozca como propios, cuando la poligamia es un delito penado con hasta un año de cárcel en el Código Penal."

No hay comentarios: