1 feb. 2009

O nome da "Vía da Prata"

A Vía da Prata non foi un camiño dedicado á circulación de dito metal noble, xa que a súa denominación débese a unha confusión fonética. Non existe unanimidade para determinar a orixe do nome da vía, se non que hai distintas teorías en relación a este tema. Unha das primeiras fai referencia a ela como "calzada", que segundo o diccionario da RAE, significa "camiño empedrado, pavimentado e ancho". A denominación de Prata, aparecerá a comezos do S.XVI, cando Cristóbal Colón asegura que chagará a Valladolid "pola Prata", e tamén Nebrija refiríase a ela como via nobillissima argentea vulgo dicitur. No século XVIII tratouse de que estivera relacionado con "Lata", que quere dicir amplia, ancha. Tamén Roldán considerouna nun principio derivada do término árabe "balata", cuxo significado tería que ver co enlousado que a cubría, dando lugar a "prata". Por último, considerouse que podería estar relacionado co término latino "delapidata" cun significado similar ao anterior, a pesar que esto plantea algunhas dúbidas xa que, esta calzada tiña ausencia dun verdairo empedrado, que non era usual nas grandes calzadas nos seus recorridos non urbanos.

No hay comentarios: