5 feb. 2009

Domus Flavia


A Domus Flavia era utilizada como asemblea, mentras que a gran basílica do edificio servíalle ó emperador para recibir as visitas do estado. Foi construida sobre restos de antigos palacios.
O centro da Domus Flavia é un gran peristilo de cuxo pórtico tan só se onservan as bases dos piares, en cuxo centro hai unha fonte octogonal.
A Domus Flavia, xunto coa Domus Augusta, é un dos monumentos máis visitados polos turistas en Roma.

1 comentario:

Álvaro P. Vilariño dijo...

Utilizada como asemblea?