26 ene. 2009


As técnicas que utilizaban para construír as vías da prata é a seguinte:

Para a súa construcción escavábase o terreo ata alcanzar un nivel firme que servía de drenaxe e asiento das capas superiores constituídas por terra e pedras as cales servían para obter unha estructura sólida. Finalmente dispoñía dun empedrado de grandes lousas que pavimentaban o camiño conferindo o seu aspecto característico cuios vestixios en moitas ocasións produciron ata os nosos días. Nas ladeiras das zonas montañosas levantáronse muros laterais de contención; mentras que no paso dos ríos construíronse dende pequenos sumidoiros ata grandes pontes.

1 comentario:

Álvaro P. Vilariño dijo...

Falta o título e a lista das capas da vía.