24 nov. 2008

Nihil Obstat

No xornal "El País", do día 16 de novembro, atopei o latinismo nihil obstat, nun artigo que fala da concesión de licencias radiofónicas en Cataluña.

"Licencias radiofónicas con nihil obstat".
Este latinismo ten como significado "nada se opón".
É a aprobación oficial dende o punto de vista moral e doutrinal, dunha obra que se quere publicar realizada por un censor da Igresia Católica.
Esta expresión abrevia outra máis longa,
Nihil obstat quominus imprimatur, que quere dicir:
“non existe impedimento para que sexa impresa”.

No contexto da noticia significa que o goberno catalán concedeu sen ningún tipo de obxección licencias para oito emisoras de Cataluña.

No hay comentarios: