24 nov. 2008

EtcéteraMércores, 22 de outubro de 2008, no periódico "La voz de Galicia" na sección "La voz de la Escuela" aparece o seguinte latinismo: etcétera.

Esta palabra encóntrase nunha noticia que trata sobre unha páxina web de "La voz de la Escuela" na que os máis xóvenes poden facer preguntas de ámbito científico e atópase na seguinte frase:

"Hacer excursiones, paseos, experimentos, visitar museos, etcétera.

"Etcétera significa, e as demáis cousas e o restante.

En latín escríbese separado: et cetera.