20 nov. 2008

Mea culpa

Este latinismo aparece na edición web da voz de galicia do día luns 17 de novembro, na seción de economía. Nesta noticia fálase da cumbre de líderes do G-20 realizada para mellorala economía, nela acordaron que primeiramente os países deben tomar medias de modo individual e logo teñen que cordinarse para potenciar a economía mundial.

"La crisis ha servido para que los países desarollados entonen el mea culpa y reconozcan los errores cometidos en esta última década de excesos económicos"

O seu significado é a miña culpa ou a miña propia culpa.

No hay comentarios: