21 nov. 2008

Campus


"El Correo Gallego, Lunes 3 de Noviembre del 2008".
Aparece unha noticia relacionada cos universitarios, especialmente os extranxeiros. Fala sobre os estudantes doutros países que veñen durante un certo tempo ao campus da "Universidade de Santiago". Os máis comúns son os estudantes franceses, italiáns e turcos.
"La "Universidade de Santiago" tiene previsto recibir unos 1200 estudiantes extranjeros en sus dos campus."

"Terreo dun colexio ou universidade. Usóuse por primeira vez en Princeton, e ata fai pouco, só nos Estados Unidos de América. Agora é de uso corrente en tódalas universidades para indicala concentración de residencias para o persoal e os estudantes dentro do mesmo recinto"

No hay comentarios: