4 nov. 2008


DIFERENZAS E SIMILITUDES COS ROMANOS ANTE A MORTE
Os romanos tiñan distintas percepcións da morte ca nós..mentras ca eles consideraban a morte coma un feito normal,cotidián..e tiñan unha corta esperanza de vida (50 anos mais ou menos) nós consideramolo un feito triste e tráxico e temos unha esperanza de vida algo mais larga (80 anos aproximadamente).

Antes os romanos depositaban unha moeda na boca dol falecido (obulus) para que pagara a Caronte, agora nós deixamoslles flores nos ceminterios.

Eles crían na existencia de Deuses subterraneos, e nós ofrecemoslles misas ós mortos, un ano ou varios despois da sua morte.

Pensan co espiritu dos mortos sobrevive e que incluso pode interferir na vida dos vivos.Esto compartimolo, xa que algunhas persoas pensan que existe vida despois da morte, cree en espiritus ou en outra persona / animal (reencarnación) .Incluso algunhas personas xogan ó conocido "xogo" da ouija, que consiste en falar cos espiritus.

No hay comentarios: