16 mar. 2011

Orationis partes

No discurso pronunciado polo actual presidente dos EEUU, Barack Obama, o 25 de xaneiro de 2011, podemos distinguir claramente as partes que Cicerón diferenciaba nos seus discursos.
Segundo Cicerón o discurso dividíase nas seguintes partes : o exordium, a narratio, a argumentatio e a peroratio.
O exordium e o comezo do discurso, cuxo obxectivo é gañar a simpatía do público (benevolentiam captare); outra das partes do discurso é a narratio, nela faise unha exposición concisa, clara e verosímil dos feitos; a argumentatio é unha confirmación complementaria da narratio e nela preséntanse as probas favorables (confirmatio probatio) e procédese á refutación das probas favorables (refutatio, confutatio). A parte final do discurso, o epilogus ou peroratio ten un dobre obxectivo; en primeiro lugar refrescar a memoria facendo unha recapitulación e en segundo lugar influir nos sentimentos do auditorio.
A continuación podemos observar a división do discurso de Barck Obama nas partes que distinguía Cicerón.

No hay comentarios: