19 oct. 2010

AD KALENDAS GRAECAS


Esta expresión latina significa " para as calendas gregas", é dicir, nunca, xa que en Grecia non existían as calendas (división do mes romano). Dicía Suetonio que esta frase era empregada con frecuencia polo emperador Augusto nas reunións familiares, para indicar que alguén non pagaría nunca. Unha expresión equivalente no galego sería esta: "cando as ras críen pelo".
Pódese atopar algún exemplo deste latinismo na prensa da actualidade.

  • Y esta decía que algunas deudas de la primera guerra muncial (unos 3.076 millones de euros de hoy correspondientes a intereses) quedaban en suspenso hasta que Alemania volviera a estar reunificada, algo que en un país destruido física y moralmente, ocupado, dividido y con la Guerra Fría en sus inicios, parecía más una versión del ad kalendas graecas que una previsión realista de cumplimiento total del tratado. (El País, 03/10/2010). Ver texto completo

Imaxe de Saint Ignatius J Reilly en Flickr.

No hay comentarios: