24 oct. 2009

Alfabeto Húngaro

O sistema de escritura runa húngara é alfabético e derivou do turco Kok, estando en uso entre os siglos XVI o XVIII d. C. O sentido da escritura é de esquerda a dereita. Na actualidade, o húngaro é a lingua oficial da República de Hungría, con unha cifra aproximada de 10 millóns de falantes en Hungría, más de tres nas rexiones colindantes.A runa magiar ten 32 caracteres dos cales 7 son vocais. Non obstante existe unha lista de signos da antiga escritura húngara procedente do 1.483 e impresa na cidade de Nüremberg, que conten un total de 45 signos. As consonantes que usa o húngaro son as do alfabeto romano excepto a q, w, x, y. Ademáis existen os dígrafos: dz, dzs, sz, zs, cs, ty, gy, ny, ly. Os dous primeros hoxe en día apenas aparecen.


Feito por Carlos Blanco Bernárdez e David Cofán Mazás

No hay comentarios: