28 oct. 2009

Alfabeto GodoÉ unha lingua xermánica extinta, que coa lingua dos burgundios, vándalos, hérulos e rugenos constituía o grupo germánico oriental.
A diferenza das últimas, das cales só se coñecen algúns nomes propios e algúns sustantivos, o gótico e coñecido por fragmentos que se conservan da traducción da Biblia, efectuada por Ulfilas, que convirteu e evanxelizou aos godos, do Danubio, e foron conducidos por o mencionado obispo no ano 348 o outro lado do río, cerca de Nicópolis, para que pudiesen escapar das persecucións anticristiáns decretadas por Atanarico.
A obra de Ulfilas foi de gran importancia. Tivo que crear primeiramente un alfabeto proveniente do grego, pero con rasgos latinos e rúnicos, e solucionar a continuación dos complicados problemas relacionados coa semántica. O gótico desempeña un papel fundamental na comparación lingüística indoeuropea; en efecto, e a primeira lingua xermánica documentada.

Belinda y Bárbara

No hay comentarios: