5 may. 2009

Homofobia

A palabra homofobia está composta por dous termos de orixe grega, homo-, que significa igual ou o mesmo, e -fobia, que significa temor, medo ou aversión a.
Segundo a Real Academia Española, homofobia defínese da seguinte maneira:

Homofobia: aversión obsesiva hacia as persoas homosexuais.

Este termo soe aparecer no periódico, como por exemplo nesta noticia do xornal La Voz de Galicia, onde se fala do alta taxa de homofobia presente entre os adolescentes españoles:

(...)Con el fin de acabar con la alta tasa de homofobia que existe entre los adolescentes, los representantes de la FELGTB se han reunido hoy con en el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que se ha comprometido a trasladar esta denuncia a los partidos políticos, según han informado al término de la reunión os responsables de esta organización.(...)

No hay comentarios: