28 oct. 2007

O SARDO

O Sardo é unha lingua neolatina falada na illa de Cerdeña.Esta lingua é clasificada como lingua indoeuropea románica.
Constituída por un conxunto de variantes dialectais e ademais é considerada como a máis conservadora das linguas derivadas do latín.
É falada por toda a illa de Cerdeña menos en Alguero (onde se fala catalán arcáico)

Algún exemplos de palabras comparadas co latín:
LATÍN------SARDO
clave---------crae
noctem-------notte
cantare-------cantare
capra---------cabra
lingua---------limba
pons----------ponte

En morfoloxía e sintaxis:
Formase o futuro simple co auxiliar haber, a preposición "a" e o infinitivo.
Ex: Appo a narrere (direi) / as a narrere (dirás)
Formase o condicional co verbo deber mailo infinitivo.
Ex: Dio narrere (diría) / dias narrere (dirías)

Chamoume moito a atención que non existe unha escritura unificada,tamén que existe unha vocal chamada vocal epentética, que é aquela que en pausa cerra unha palabra que remata en consoante e non se escribe nunca.

No hay comentarios: